Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

05/12/2023 - 20:06

 - Ngày 5/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức kết luận hội nghị

Năm 2023, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới có nhiều chuyển biến tích cực, ước năm 2023 có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết. Cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ đều tăng trưởng.

Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng ước đạt hơn 59.700ha, đạt 101% kế hoạch; toàn huyện có 15/15 xã đạt nông thôn mới, trong đó 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước giá trị hơn 11.989 tỷ đồng, tăng 9,26% so cùng kỳ. Thương mại-dịch vụ phát triển mới 316 hộ, vốn đầu tư 41 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá-xã hội được duy trì, an ninh chính trị được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố và duy trì; phát triển mới 91 đảng viên, đến nay tổng số đảng viên toàn huyện hơn 7.376 đồng chí. Đã điều động 5 đồng chí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuẩn y, chỉ định tham gia cấp ủy các cấp 38 đồng chí. Tổ chức kiểm tra, giám sát 329 tổ chức Đảng, 3.852 đảng viên, có 20 đảng viên vi phạm...

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đề nghị, các ngành, các cấp tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đầu công việc, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Trong đó, ưu tiên đầu tư các nguồn vốn cho việc hoàn chỉnh hệ thống điện, nước, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, các công trình trọng điểm. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quan tâm việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, kiểm tra các biểu hiện vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên từ sớm, từ xa, ngăn ngừa các sai phạm kịp thời...

HẠNH CHÂU