Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN: Thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội

04/06/2020 - 18:48

Sáng 4-6, tại Hà Nội, các Bộ trưởng kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức họp theo hình thức trực tuyến và thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội.

A A

Sáng 4-6, tại Hà Nội, các Bộ trưởng kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức họp theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị đã đạt được một số kết quả quan trọng, với việc thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội.

Theo TTXVN