Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng"

15/09/2021 - 19:52

 - Ngày 15-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’, với 62 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự tại điểm cầu Trung ương. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang.

A A

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe kết quả hoạt động 5 năm (2015-2020), giới thiệu mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2021-2025, thể hiện quyết tâm của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó,  các ban, bộ, ngành, hội thành viên, nhà khoa học  đã trình bày, chia sẻ kết quả hoạt động nổi bật, đánh giá vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức KH&CN trong thời gian qua đồng thời, đưa ra các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Đảng, nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại An Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được thành lập từ năm 2007. Đến nay, đã phát triển đến nay gồm 41 hội và tổ chức thành viên, với hơn 14.000 hội viên, trong đó có hơn 2.000 đảng viên.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu An Giang

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

TRỌNG TÍN