Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

04/10/2019 - 16:10

 - Sáng 4-10, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến hành cuộc họp cho ý kiến dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

A A

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã thông qua Tờ trình dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 (gọi tắt là Đề cương Báo cáo chính trị). Về kết cấu dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị lần này theo hình thức hỗn hợp, thể hiện được tính bao quát, thống nhất trong nhận định, đánh giá và xác định phương hướng, mục tiêu, tập trung làm rõ những vấn đề quan trọng, cần thiết, định hướng được chủ trương, giải pháp cần tập trung chỉ đạo của cấp ủy trong từng thời kỳ.

Về chủ đề Đại hội lần thứ XI đảm bảo yêu cầu ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, trong đó tập trung nêu bật 5 thành tố quan trọng: về Đảng, dân tộc, đổi mới, bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu hướng tới. Đề cương báo cáo chính trị tập trung đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; quan điểm, mục tiêu, phương hướng chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

Về các khâu đột phá, trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng hiện nay, dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị giữ lại 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ trước về: phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học-công nghệ, bởi 2 lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng, dư địa để tạo đòn bẩy thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Đồng thời, bổ sung khâu đột phá về thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, hạ tầng du lịch, giao thông.

Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã tham gia đóng góp ý kiến, tập trung nhấn mạnh về một số vấn đề trọng tâm, như: bố cục, khâu đột phá; quan điểm định hướng, phát triển sắp tới. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng chủ đề Đại hội cần thể hiện rõ những định hướng lớn, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, động lực phát triển toàn diện, chủ trương đột phá của toàn Đảng bộ thực hiện trong nhiệm kỳ mới; việc thêm, bớt các mục trong Báo cáo chính trị đảm bảo thể hiện đầy đủ các nội dung...

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến đóng góp, định hướng hay cho dự thảo Đề cương báo cáo chính trị của các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI. Đồng thời đề nghị, Tổ Biên tập tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tập hợp đầy đủ những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề cương trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Đại hội Đảng là công tác quan trọng để kêu gọi sự đồng lòng, ý chí quyết tâm của nhân dân. Do đó, Đề cương báo cáo chính trị phải đảm bảo 3 yêu cầu lớn: tuân thủ những định hướng lớn của Trung ương; phù hợp thực tiễn của địa phương và thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng bộ; thiết thực với phát triển của xã hội và sự mong muốn của nhân dân.

Về bố cục, tiếp tục theo bố cục truyền thống nhưng phải có điểm nhấn trong phần đánh giá (kết quả đạt được, chưa được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, nhất là các mũi nhọn và khâu đột phá…), định hướng mới cho sự phát triển trong thời gian tới.

Về chủ đề đại hội cần chắt lọc, ngắn gọn, súc tích, nhưng phải mang tính hiệu triệu hệ thống chính trị và nhân dân, thể hiện chủ đề tư tưởng của Đảng bộ, tạo điểm nhấn cho nhiệm kỳ tới. Về các lĩnh vực mũi nhọn và các khâu đột phá phải thể hiện tính xác thực, khoa học, xác định thứ tự cho phù hợp…

“Đặc biệt, Nghị quyết đại hội lần này, cần nghiên cứu, chọn lựa, đưa vào báo cáo chính trị một lĩnh vực hoặc một địa bàn nổi bật về sự phát triển, hiện đại, văn minh, để tạo sinh khí mới, sự lan tỏa và tạo động lực phát triển cho cả tỉnh trong nhiệm kỳ mới”, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

THU THẢO