Huy động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

21/02/2024 - 06:25

 - “Bên cạnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị, cá nhân đạt được trong thời gian qua, tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh.

Năm 2023, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp trong triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thông tư của Bộ Công an, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, triển khai các giải pháp huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT); tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thi đua yêu nước tại địa bàn cơ sở.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Công an tỉnh cho các cá nhân

Các địa phương gắn kết chặt chẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với công tác an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng; tích cực phối hợp tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo các cấp tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo ngành công an phối hợp với UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đảm bảo an ninh quốc gia ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; bảo vệ chủ quyền, biên giới; tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Các đơn vị đã phối hợp tổ chức được 3.439 cuộc họp dân, có 295.128 lượt người tham dự. Từ đó, mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoạn trong dân tộc, tôn giáo và các loại tội phạm...

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp ANTT... Công an đã tổ chức được 345 cuộc họp dân, có 21.423 lượt người tham dự; tiếp xúc, gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho 2.408 lượt chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo nhân dịp lễ, Tết. Từ đó, góp phần bảo đảm tình hình ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 56 mô hình bảo đảm ANTT đang hoạt động. Trong năm, có 97 cá nhân được khen thưởng đột xuất và hàng trăm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được các cấp khen thưởng. Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục V05 (Bộ Công an) đánh giá cao các mô hình được xây dựng, nhân rộng, phát huy hiệu quả tích cực vào công tác đảm bảo ANTT ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn An Giang, như: Mô hình “Camera giám sát an ninh”, mô hình liên kết đảm bảo ANTT khu du lịch núi Cấm; mô hình “2 An” (ANTT và an sinh xã hội)… Thông qua hoạt động của các mô hình, ý thức Nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dụng và phát triển kinh tế của địa phương.  

Theo đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh, năm 2024, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào. Đồng thời, triển khai xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”; “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"”.

Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào tại các đơn vị, địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp công an, quân sự, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân; không ngừng xây dựng và củng cố phong trào, nhất là ở những địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng yếu, vùng có đông đồng bào tôn giáo, dân tộc sinh sống, khu vực biên giới và trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học…  

KHÁNH HƯNG