Huyện ủy An Phú tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 và công tác khoa giáo

19/01/2024 - 16:03

 - Sáng 19/1, Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang), Ban Chỉ đạo 35 huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác khoa giáo năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân, Trưởng ban Chỉ đạo 35 huyện An Phú yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương bám sát nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 huyện tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, quan tâm công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo….

NGHĨA THANH – H.HUYNH