Huyện ủy Châu Phú trao quyết định cán bộ

15/10/2020 - 18:50

 - Sáng 15-10, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú (An Giang) Lê Thị Kim Hồng chủ trì lễ trao quyết định điều động 4 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Cụ thể, điều động đồng chí Tăng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mỹ Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phú (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng thời, giới thiệu để HĐND xã Mỹ Phú bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Điều động đồng chí Võ Hiếu Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mỹ Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng thời, giới thiệu để HĐND xã Mỹ Đức bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Điều động đồng chí Nguyễn Duy Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Long (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng thời, giới thiệu để HĐND xã Bình Long bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Điều động đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Mỹ Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Phú (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng thời, giới thiệu để HĐND xã Mỹ Phú bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

MỸ LINH