Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

06/08/2020 - 15:05

 - Ngày 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tịnh Biên (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc, với sự tham dự của 268 đại biểu chính thức, đại diện 4.352 đảng viên trên địa bàn huyện. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng, cùng đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy cùng tham dự đại hội.

A A

Các đại biểu tham dự đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt tặng đại hội bức trướng, với nội dung: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”

Đảng bộ Thị trấn Tịnh Biên nhận cờ thi đua Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến biểu dương thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tịnh Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Tịnh Biên trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ - du lịch của vùng; phát huy vị thế đầu mối giao thương giữa Campuchia và các nước ASEAN với khu vực ĐBSCL.

Chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh khu vực thương mại – dịch vụ - du lịch, từng bước phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo lĩnh vực quốc phòng - an  ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Làm tốt công tác đối ngoại, quan tâm công tác tôn giáo, dân tộc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử. Chủ động xây dựng các phương án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình dịch COVID-19 theo từng cấp độ.

Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là yếu tố quyết định sự thành công trong quá trình phát triển của địa phương. Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có tâm, có tầm, đủ tiêu chuẩn và cần có phương án quy hoạch, đào tạo cán bộ lâu dài, phát triển những nhân tố trẻ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, tôn giáo và các giai tầng trong xã hội, cùng tham gia thực hiện các quyết sách, chủ trương quan trọng của địa phương và của tỉnh.

Trong phiên đại hội chính thức đã thông qua: chương trình đại hội chính thức; báo cáo kết quả phiên họp trù bị (sáng 5-8); báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025); báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) trình đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

THANH TIẾN