Khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

09/12/2019 - 19:58

Ngày 9-12-2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ðây được xem là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

A A

Theo Báo Tin Tức