Khánh Hòa thành lập tổ hội nuôi ếch Thái Lan ấp Khánh Phát

28/05/2020 - 14:59

 - Sáng 28-5, UBND xã Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang) đã họp các hộ chăn nuôi ếch để thông qua Quyết định thành lập “Tổ hội nuôi ếch Thái Lan ở ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa”.

A A

Tổ hội nuôi ếch Thái Lan ấp Khánh Phát có 17 thành viên, với 297 bể nuôi ếch, tổng diện tích 2,8 ha. Tổ hội nuôi ếch Thái Lan được thành lập sẽ là nơi để các nông dân trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi ếch, cũng như được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ tạo đầu ra cho sản phẩm.

M.L