Khảo sát và làm việc liên quan các gói thầu, do Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP. Long Xuyên quản lý, điều hành

10/07/2024 - 15:25

 - Ngày 10/7, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Huỳnh Quốc Thái và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo đã khảo sát thực tế và làm việc liên quan các gói thầu, do Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP. Long Xuyên quản lý, điều hành.

Sau khi khảo sát thực tế các hạng mục, công trình thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP. Long Xuyên, như: Rạch Cái Sơn, Bà Bầu, Ông Mạnh; đường Trần Quý Khoáng, làm việc với các ban, ngành và UBND các phường: Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Hòa, Mỹ Phước về các gói thầu, do Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị  TP. Long Xuyên quản lý, điều hành, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Huỳnh Quốc Thái đề nghị các phòng, ban, ngành thành phố và UBND các địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị TP. Long Xuyên tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, kết hợp tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận, chia sẻ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thành phố trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Qua đó, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chỉnh trang diện mạo đô thị, xây dựng Long Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP. Long Xuyên gồm có 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 đã được triển khai thực hiện gồm 5 gói thầu. Kết quả, có 1 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn lại 4 gói thầu có tiến độ thi công đạt từ 70% đến 95% giá trị khối lượng.

Tổng số vốn đã giải ngân lũy kế đến cuối năm 2023 đạt trên 483 tỷ đồng (đạt 44,4% kế hoạch vốn); riêng năm 2024, kết quả giải ngân vốn đến nay chỉ đạt trên 10 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch vốn. Riêng giai đoạn 2 của dự án không triển khai thực hiện theo Nghị quyết  25/NQ-HĐND, ngày 28/9/2023 của HĐND tỉnh An Giang về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B.

NGUYỄN HƯNG