Khi nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở cả ba cấp?

09/05/2021 - 08:59

Cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã khi thuộc các trường hợp sau đây:

A A

Theo THÁI SƠN (Hà Nội Mới)