Khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân

21/03/2019 - 07:38

 - Những năm qua, hoạt động của MTTQ phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên) và các tổ chức thành viên có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, nhất là trong huy động sức dân đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, an sinh xã hội; phong trào người dân tham gia tố giác tội phạm ngày càng hiệu quả, các loại tệ nạn xã hội được ngăn chặn, đẩy lùi; tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển.

A A

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo các công trình phúc lợi, an sinh xã hội được nhân dân tham gia giám sát; giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo và các chính sách về an sinh xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng; thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ… Qua đó, quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm thực hiện nền nếp, nâng lên rõ rệt, dân chủ trực tiếp và đại diện được phát huy.

Huy động nhiều nguồn lực xã hội xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến (nổi bật là các mô hình tự quản ở khu dân cư) đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Tại phường xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung triển khai xây dựng tuyến phố văn minh, phường văn minh đô thị. Các khóm đã tổ chức vận động trên 97% hộ gia đình và 100% khu dân cư ký cam kết thi đua về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; xây dựng và triển khai mô hình “Câu lạc bộ Honda đầu phòng, chống tội phạm”, “Cơ sở lưu trú không tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Camera an ninh”, “Đội tự quản về an toàn giao thông”, “Tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự”… 5/5 khóm văn hóa, trên 95% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 2,1 tỷ đồng, để chăm lo 4.015 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ vậy, phường đã huy động tốt các nguồn lực xã hội, xây dựng 9 cây cầu; nâng cấp, làm mới 6 cống; thực hiện 3 tuyến đường giao thông nông thôn; lắp đặt hệ thống chiếu sáng 5 tuyến đường, 3 tuyến camera an ninh… tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Điển hình như khóm Mỹ Quới, từ năm 2017 đến nay, khóm đã vận động nhân dân cất mới 5 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 4 căn nhà cho hộ khó khăn, gia đình chính sách; vận động học bổng hàng năm lo cho trẻ em nghèo ở địa bàn dân cư. Quỹ “Vì người nghèo”, “Cây mùa xuân”, “Đền ơn đáp nghĩa” được vận động đạt và vượt chỉ tiêu phường giao. “Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” gắn với xây dựng phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị” được phát động thực hiện đã không ngừng phát triển, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, thúc đẩy hình thành nhiều phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên địa bàn. Cuộc vận động đã phát huy tốt vai trò tự quản và ý thức chủ động của cộng đồng dân cư, trong đó đã khơi dậy tiềm năng và sức đóng góp của nhân dân. Mỗi cá nhân, gia đình, mỗi cộng đồng dân cư thực hiện theo phương châm “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống nhân dân”, làm cho bộ mặt của khóm, phường có nhiều chuyển biến” - bà Trần Thị Thùy Trang, Phó Trưởng khóm Mỹ Quới chia sẻ.

Khánh thành cầu Đôi khóm Mỹ Phú

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường Mỹ Quý Châu Thúy Vy đúc kết: “Từ những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bài học kinh nghiệm của MTTQ phường là phải tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhằm thống nhất hành động trong cả hệ thống chính trị; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND- UBND và các tổ chức thành viên; tập hợp tư duy sáng tạo của tập thể trong công tác vận động quần chúng; phát huy dân chủ với nhiều hình thức, nội dung hoạt động. Đặc biệt, phải phát huy vai trò của Trưởng ban Công tác Mặt trận khóm, thông qua việc tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ đến từng tổ dân phố, khu dân cư về thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương”.

Trong 5 năm (2014-2019), phường đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: hệ thống cầu, đường, cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh; hoàn thành việc cất sửa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; giới thiệu việc làm cho trên 500 lao động/năm; phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị và xóa nghèo vào cuối năm 2018…

Bài, ảnh: GIA KHÁNH