Kỳ họp lần thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X thông qua 7 nghị quyết quan trọng

28/09/2023 - 11:10

 - Sáng 28/9, Thường trực HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Chủ trì kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nghị quyết: Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh; Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang; Bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh; Bổ sung bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh An Giang.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua nghị quyết

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Lèo, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (nghỉ hưu) và ông Men Pholly, do thôi giữ chức Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thạch Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết kỳ họp thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đồng thời, các sở, ngành chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh bảo đảm thời gian, chất lượng.

Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND; tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch. Đồng thời, phối hợp UBMTTQVN tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để nắm bắt, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm.

Đối với UBMTTQVN tỉnh An Giang, các tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh.

TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN