Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX kết thúc thành công tốt đẹp

11/12/2019 - 10:45

 - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình làm việc.

A A

Kỳ họp đã xem xét, đánh giá kết quả đạt được và những việc chưa làm được. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội (KT-XH) và ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2019; quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH và thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; thông qua nghị quyết về kết quả lấy phiếu miễn nhiệm, tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Trong ngày làm việc cuối, kỳ họp tiếp tục phần chất vấn và nghe lãnh đạo các sở, ngành tỉnh trả lời các kiến nghị, vấn đề cử tri, đại biểu HĐND quan tâm. Đồng thời, đại diện UBND tỉnh báo cáo và giải trình thêm một số vấn đề được HĐND tỉnh và cử tri tỉnh nhà quan tâm và thông qua Nghị quyết quan trọng ở các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng - an ninh … thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Minh Hồng trả lời ý kiến cử tri liên quan vấn nạn ma túy và giải pháp phòng, chống

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn lãnh đạo sở, ngành tỉnh các vấn đề cử tri quan tâm

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm rõ các vấn đề liên quan đến tình hình KT-XH năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2020

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, năm 2019, trong bối cảnh tình hình KT-XH trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo tỉnh đã tập trung lãnh,  chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cụ thể,  năm 2019, tỉnh đạt 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết số 21 HĐND tỉnh. Tổng sản phẩm GRDP tăng 7,02% (cùng kỳ năm 2018 tăng 5,23%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực và dần ổn định. Việc triển khai thực hiện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như: giá cả các mặt hàng chủ lực (lúa, cá tra) thiếu ổn định. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giông lốc, sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và chưa tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường vẫn còn tiếp diễn. Công tác phòng, chống tội phạm có giảm, nhưng có lúc, có thời điểm còn xảy ra nhiều vụ phức tạp. Tình trạng xâm hại trẻ em, ma túy, tín dụng đen diễn ra phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 28 nghị quyết (4 nghị quyết về công tác nhân sự, 1 về KT-XH, 15 nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 4 nghị quyết lĩnh vực văn hóa - xã hội, 3 nghị quyết lĩnh vực pháp chế, 1 nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2020).

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Thường trực UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành có liên quan đã có văn bản và trực tiếp trả lời chất vấn khá nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế trong công tác điều hành. Đặc biệt, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được HĐND xem xét khi thảo luận. Đây được xem là sự đóng góp quý báu, thiết thực của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Với những nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đề nghị, sau kỳ họp, Thường trực UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020 đã được HĐND tỉnh thống nhất thông qua.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt, nhất là việc tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, UBND tỉnh cùng các cấp, ngành cần tiếp tục có những biện pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt, khắc phục những hạn chế, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà HĐND đã đề ra cho năm 2020.

Cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân ở nông thôn; tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu (lúa, gạo, cây ăn quả và rau màu); củng cố và phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, nhất là phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm của tỉnh, giai đoạn 2018-2020; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; phát triển chăn nuôi. Đồng thời, quan tâm tái cơ cấu ngành chăn nuôi; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện các chính sách, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thu hút nhiều lao động của địa phương. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là những công trình trọng điểm, cấp bách, các chương trình, dự án mục tiêu từ nguồn vốn của Chính phủ.

Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, dân chủ, kỷ cương; tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm du lịch…

Đẩy mạnh cải cách hành chính; duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm tạo sự công khai, minh bạch và bước chuyển biến mới trong công tác quản lý Nhà nước, cũng như đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ thân thiện của cán bộ công chức; sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và giảm biên chế theo kế hoạch đề ra. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng - an ninh… Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và giai đoạn 2016-2021.

THU THẢO