Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước tại huyện Châu Phú

12/08/2020 - 05:36

 - Khắc ghi lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, càng khó khăn càng phải đẩy mạnh thi đua”, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Phú (An Giang) đã ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời xem việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với phát hiện, biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt là nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, có sức lan tỏa trên địa bàn.

A A

UBND huyện Châu Phú tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Châu Phú được tổ chức thường xuyên liên tục theo hướng sát với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng địa phương, hướng đến mục tiêu khơi dậy tiềm năng, tính sáng tạo của tập thể, cá nhân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, đã đạt được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Lĩnh vực kinh tế, Châu Phú xác định nông nghiệp giữ vai trò nền tảng, do đó để tạo động lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, thời gian qua, phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” trên địa bàn huyện luôn được phát động rộng khắp. Qua 5 năm, đã có 35.336 lượt nông dân được công nhận đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh, huyện, xã và có nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng.

Thông qua các hoạt động thi đua, nông dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng tiêu thụ nông sản an toàn, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp theo chuẩn VietGAP… giúp giá trị đất sản xuất nông nghiệp năm 2020, tăng ước đạt 185 triệu đồng/ha (tăng 35 triệu đồng/ha so năm 2015).

Để thực hiện chủ trương lớn như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Châu Phú đã khơi dậy mối đoàn kết thống nhất trong mọi tầng lớp nhân dân, từ đó đã tạo nên sự đồng lòng, vào cuộc một cách hiệu quả. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân Châu Phú sẵn sàng hiến đất, góp công, góp của vào công cuộc xây dựng NTM.

Giai đoạn 2015-2020, địa phương đã vận động cất mới 100 cây cầu, trị giá trên 72,3 tỷ đồng; nâng cấp láng nhựa, bê-tông và rải đá chống lầy trên 447km đường nông thôn, tổng giá trị trên 188 tỷ đồng và trên 23.000 ngày công lao động.

Đến nay, Châu Phú đã có 7/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó xã Bình Thủy đang tiếp tục nâng chất để đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao. Huyện đã chủ động xây dựng Đề án "Huyện NTM" giai đoạn 2021-2025 nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện các chỉ tiêu xây dựng huyện NTM.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác an sinh xã hội và giảm nghèo được các cấp, ngành thực hiện tích cực và trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Là một trong những gương điển hình tại địa phương tích cực tham gia công tác xã hội - từ thiện, 5 năm qua, ông Nguyễn Văn Thắm (Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Cái Dầu) và các thành viên Ban Trị sự đã hoạt động xã hội - từ thiện với số tiền trên 4,7 tỷ đồng, ông Thắm chia sẻ: “Bản thân tôi và Ban Trị sự luôn tâm niệm vì lợi ích chung của xã hội mà phục vụ. Do đó, chúng tôi luôn phối hợp cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, như: hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị bệnh, cấp gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn, cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật mưu sinh, hỗ trợ học sinh nghèo…”.

Còn ông Phạm Văn Hùng (ấp Bình Đức, xã Bình Phú) là cán bộ hưu trí, để hưởng ứng cuộc vận động góp sức chăm lo an sinh xã hội do chính quyền địa phương phát động, ông không chỉ tham gia tổ cất nhà từ thiện mà còn tích cực vận động kinh phí để mua xe chuyển bệnh miễn phí cho người dân địa phương và duy trì hoạt động của xe.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bé Tám cho biết: “Để tiếp tục cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, UBND huyện Châu Phú đã triển khai đến các đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức phát động và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tập trung vào các nội dung như: phát triển kinh tế toàn diện và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thi đua xây dựng xã hội học tập, xây dựng dòng họ, gia đình hiếu học; giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Song song đó, sẽ phát động nhân dân thi đua làm tốt công tác xã hội - từ thiện, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, y tế, thể dục - thể thao... Phát động trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên mọi lĩnh vực”.

MỸ LINH