Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

14/08/2020 - 07:40

Đúng 6 giờ sáng 14-8-2020, tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày (14-15/8).

A A

Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bắt đầu nghi thức thượng cờ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bắt đầu thực hiện nghi thức thượng cờ.

Cờ rủ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Cờ rủ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cờ rủ được treo tại Nhà Quốc hội. 

Theo MINH QUYẾT (TTXVN)