Lời nhắn nhủ với con trước ngày thi

02/06/2023 - 09:35

 - Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Lời nhắn nhủ với con trước ngày thi” của tác giả Cẩm Thúy đăng trên Báo Bạc Liêu, qua giọng đọc của Anh Thy.