Microsoft loại các PC không hỗ trợ khỏi chương trình thử nghiệm Windows 11

03/09/2021 - 10:28

Không ít người thử nghiệm Windows 11 hiện nay sẽ phải cài lại Windows 10 lên máy của mình vì quyết định từ “gã khổng lồ phần mềm”.

A A

Vì lý do bảo mật, Microsoft đưa ra yêu cầu tối thiểu về cấu hình phần cứng của thiết bị được cài đặt MICROSOFT

Theo The Verge, Microsoft đã bắt đầu loại các máy tính (PC) không đáp ứng được yêu cầu của hãng đưa ra cho thiết bị chạy Windows 11 khỏi chương trình thử nghiệm Windows Insider. Nếu trước đó người thử nghiệm từng chạy Windows 11 trên PC không đủ yêu cầu phần cứng tối thiểu, máy tính sẽ bắt đầu hiển thị thông báo trong phần cập nhật Windows, nhắc nhở họ nên cài lại Windows 10.

“Máy tính của bạn không đáp ứng được yêu cầu phần cứng tối thiểu để chạy Windows 11. Thiết bị sẽ không thể tham gia chương trình thử nghiệm Windows Insider đối với nền tảng này. Bạn vui lòng cài đặt lại Windows 10 để tham gia vào chương trình Windows Insider trong phần Release Prevỉew Channel”, thông báo nêu.

Những người thử nghiệm Windows 11 ở cả phiên bản Dev (dành cho lập trình viên và các nhà phát triển) lẫn Beta (dành cho cộng đồng người dùng thử nghiệm) đều nhận thông báo trên nếu máy của họ không tương thích. Trước đây, Microsoft từng cảnh báo những người tham gia thử nghiệm về yêu cầu phần cứng của máy tính trước khi họ tham gia chương trình.

Microsoft vừa công bố sẽ phát hành chính thức Windows 11 từ ngày 5-10 tới đây. Người thử nghiệm nền tảng này trên các máy tính không đủ cấu hình vẫn có thể cài bản chính thức thông qua file ISO. Tuy nhiên, hãng cảnh báo các thiết bị không được hỗ trợ sẽ không được cập nhật các bản Windows Update, kể cả những bản nâng cấp bảo mật.

“Gã khổng lồ phần mềm” khuyến nghị người dùng cài Windows 10 lên các máy tính không đủ phần cứng để chạy Windows 11 bởi nền tảng này còn được hỗ trợ tới năm 2025.

Theo ANH QUÂN (Thanh Niên)