Văn hóa   Tác giả - Tác phẩm

Nếu có một điều ước

Cập nhật ngày: 27/11/2023 - 18:16

AGO - Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Nếu có một điều ước” của tác giả Phước Anh đăng trên Báo Nghệ An, qua giọng đọc của Thành Trung.

0:00 0:00

Nếu có một điều ước