Văn hóa   Tác giả - Tác phẩm

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này…

Cập nhật ngày: 30/03/2024 - 22:33

AGO - Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này…" của tác giả Nam Phương đăng trên Báo Bình Phước, qua giọng đọc của Anh Thy.

0:00 0:00

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này…