Ngành THADS tỉnh An Giang quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

11/05/2023 - 15:34

 - Thực hiện Kế hoạch 14/KH-HĐND, ngày 27/04/2023 của HĐND tỉnh An Giang về tổ chức kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), Cục Thi hành án dân sự (THADS) An Giang đã có báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng (tính từ 1/10/2022 đến 31/3/2023).

Đến cuối tháng 3/2023, ngành THADS tỉnh An Giang thi hành 13.087 việc, tăng 822 việc, với tỷ lệ tăng 15,85% so cùng kỳ. Trong đó, số điều kiện THA là 8009 việc (chiếm 61,2%), số chưa có điều kiện là 5078 việc (chiếm 34,14%). Như vậy, ngành đã thi hành xong 4.206 việc, tăng 662 việc (chiếm 18,68%) so cùng kỳ 2022, đạt tỷ lệ 52,52%, tăng 6,17% so cùng kỳ. Riêng về tiền, tổng số phải thi hành án là 4.265 tỷ đồng, tăng 591 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 80,89% so cùng kỳ 2022; số vụ việc có điều kiện thi hành là 1.480 tỷ đồng (chiếm 34,7%) và số chưa có điều kiện là 2.785 tỷ đồng (chiếm 65,3%). Theo đó, ngành đã thi hành xong là 311 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh An Giang, việc THA đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước là 7229 việc, tương đương 230 tỷ đồng, đã thi hành xong 3.665 việc, thu được 70 tỷ đồng. Riêng việc THA phần dân sự trong các bản án; quyết định hình sự đối với người đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam là 2183 việc, tương đương số tiền 249 tỷ đồng. Kết quả, đã thi hành xong 661 vụ, thu được số tiền là 22 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang Lâm Phước Nghĩa cho biết: Về thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng có số vụ phải thi hành lên đến 1.041 trường hợp, tương đương 2.325 tỷ đồng; đã thi hành xong 38 việc, thu được 76 tỷ đồng. Về kết quả tổ chức cưỡng chế THA, đến 31/03/2023, đã ra quyết định cưỡng chế 235 vụ, trong đó, số vụ cưỡng chế thành công là 124 vụ, 13 vụ tự nguyện. Đặc biệt, các trường hợp cưỡng chế có huy động lực lượng lớn để hỗ trợ đều thành công và không có thiệt hại.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đã được lãnh đạo cục và các Chi cục THADS đặc biệt quan tâm. Qua đó, mọi trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS đều được giải quyết kịp thời, không để tình trạng tồn đọng, hạn chế đến mức thấp nhất việc gây bức xúc cho công dân.

Về công tác tiếp dân, ngành đã tiếp 65 lượt công dân, trong đó Chi cục THADS huyện, thị tiếp 63 trường hợp, không kể số công dân đến đề nghị tổ chức THA. Theo đó, số đơn khiếu nại tố cáo 193 đơn, trong đó có 65 việc thuộc thẩm quyền của Cục THADS tỉnh An Giang, 128 việc thuộc thẩm quyền của Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố; đã giải quyết 192 việc, đạt tỷ lệ 99,48%...

Ngày 1/3/2023, Cục THADS tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 56/QĐ-Cục THADS về việc tự kiểm tra công tác THADS, THA hành chính, công tác cán bộ, bộ phận một cửa, công tác văn thư… Như vậy, cả 4 phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh An Giang và 11 Chi cục THA trực thuộc đã làm tốt khâu này và báo cáo kiểm tra theo quy định.

Cũng trong tháng 3 đầu năm 2023, Cục THADS tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chi cục THADS An Phú; kiểm tra toàn bộ đối với 4 Chi cục THADS trực thuộc, gồm: Tịnh Biên, TP.Châu Đốc, Chợ Mới và TX. Tân Châu (tháng 4 và 5/2023). Đây là công tác kiểm tra được lãnh đạo Cục THADS tỉnh An Giang luôn quan tâm, hướng dẫn, đôn đốc công tác tự kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm thủ trưởng phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục tại Quy chế kiểm tra trong THADS và yêu cầu của Cục trưởng.

Xác định công tác THADS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy các cơ quan THADS địa phương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Cụ thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS thực thi tốt nhiệm vụ, nhất là việc chỉ đạo các cơ quan liên quan, phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành, hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách vẫn còn một số bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ, nên công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế   dù đã được chú trọng, nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Mặt khác, ý thức chấp hành của người phải THA còn hạn chế. Nhiều trường hợp đã lợi dụng khiếu nại, tố cáo nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của chấp hành viên, chống đối quyết liệt…

Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, ngành THADS luôn tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo Cục thường xuyên xuống địa bàn chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; nắm bắt thông tin, gắn với chấn chỉnh kỹ cương, kỷ luật hành chính, đẩy nhanh tiến độ THA, đôn đốc công tác giải quyết án, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Th.V