Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone: Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm

16/09/2021 - 08:07

Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone được tổ chức vào ngày 16-9 hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal, nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng ozone.

A A

Theo TTXVN