Nghiên cứu tận dụng “tài nguyên” rác

31/05/2023 - 15:28

 - Chiều 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương kiến nghị, cần nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ môi trường. Cụ thể, nếu rác thải được phân loại, tận dụng triệt để giá trị, sẽ là nguồn tài nguyên vô cùng lớn. Nếu khai thác tốt, đây là một trong những giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu kiến nghị Chính phủ xác định rõ lộ trình, biện pháp cụ thể, phù hợp, khả thi về phân loại rác tại nguồn. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường hơn nữa cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực, nhằm khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp trong xử lý, tái tạo chất thải rắn sinh hoạt, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững.

GIA KHÁNH