Ngoại hành tinh duy trì sự sống tốt hơn Trái đất

31/08/2019 - 09:24

Trái đất là nơi lý tưởng để phát triển sự sống. Trên bề mặt hành tinh của chúng ta có nước ở dạng lỏng. Trái đất ở cách Mặt trời một khoảng cách thích hợp và có khí quyển, có từ trường che chở trước nhiều mối đe dọa từ vũ trụ.

A A

Có thể nghĩ rằng đây là những điều kiện khác thường để duy trì sự sống. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, nhiều ngoại hành tinh có thể có môi trường tốt hơn cho sự sống.

Về mặt lý thuyết, trên các ngoại hành tinh đó có thể có đa dạng sinh học lớn hơn trên Trái đất.

Nhóm nghiên cứu của nữ Tiến sĩ Stephan Olson ở ĐH Chicago (Mỹ) đã mô hình hóa các điều kiện khả dĩ trên các loại ngoại hành tinh khác nhau bằng cách sử dụng chương trình điện toán do NASA phát triển, nhằm mục đích mô phỏng các khu dân cư có thể tồn tại trên các ngoại hành tinh (về mặt lý thuyết).

Các nhà khoa học cho rằng, nhiều ngoại hành tinh có thể có môi trường tốt hơn cho sự sống.

“Sự sống trong các đại dương phụ thuộc vào hiện tượng nước trồi. Đó là hiện tượng dòng nước lạnh, chứa nhiều dinh dưỡng, di chuyển từ dưới lòng đại dương lên vùng nước nông hơn, được Mặt trời chiếu sáng.

Tại những vùng nước nông có thể diễn ra hiện tượng quang hợp. Sự gia tăng nước trồi có nghĩa là gia tăng dinh dưỡng, dẫn đến hoạt động sinh học tích cực hơn. Đây là những điều kiện mà chúng ta phải tìm kiếm trên các ngoại hành tinh” – nữ Tiến sĩ Olson giải thích.

Các nhà khoa học phân biệt 2 dạng nước trồi chính là nước trồi gần bờ và nước trồi tại xích đạo.

Trước đây, các nhà khoa học cho rằng, một số ngoại hành tinh có thể có lục địa lớn và hải dương rộng. Tuy nhiên, chúng ta chưa có công nghệ thích hợp để thu thập bằng chứng về vấn đề này.

“Chúng tôi đã sử dụng mô hình hải lưu để nhận dạng những ngoại hành tinh nào có nước trồi hiệu quả nhất, tức là có đại dương thân thiện đối với sự sống.

Trái đất có thể không phải là hành tinh tối ưu để sống. Trong khi đó, sự sống tại các ngoại hành tinh có thể có điều kiện tốt hơn để phát triển” – nữ Tiến sĩ Olson cho biết.

Có thể khẳng định, sự sống không phải là hiện tượng đặc biệt trong vũ trụ - nó phổ biến hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ.

Theo TUẤN SƠN (Giáo dục và Thời đại)