Người bạn chưa gặp mặt

23/05/2024 - 11:23

 - Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Người bạn chưa gặp mặt" của tác giả Cát Nhi đăng trên Báo Bình Phước, qua giọng đọc của Thành Trung.