Nhiều khoản thu nhập của cán bộ, công chức bị bãi bỏ từ năm 2021

08/04/2020 - 09:09

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 25-5-2018, nhiều khoản thu nhập của cán bộ, công chức bị bãi bỏ từ năm 2021.

A A

Theo VOV