Ông giáo ơi, gần đến ngày thi tuyển sinh lớp 10 rồi, mà thằng "đệ" con nó mê game hơn mê học bài...

20/05/2023 - 08:40

 - Mê game mà không chịu học thì chắc thằng "đệ" của con sẽ theo... “cái bang” quá!