Ông Huỳnh Chí Oanh tái đắc cử chức Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc khóa XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029)

21/05/2024 - 13:18

 - Ngày 21/, Đại hội đại biểu MTTQVN TP. Châu Đốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029) đã kết thúc thành công, tốt đẹp.

Quang cảnh đại hội

Chủ tọa đại hội

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Võ Chí Trung và 161 đại biểu chính thức đã tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN TP. Châu Đốc đã hoàn thành chương trình hành động Đại hội MTTQVN thành phố lần thứ X. Với  sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân, UBMTTQVN thành phố đã xây dựng mới và nâng cấp 6 cây cầu nông thôn, với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Mặt trận và các tổ chức thành viên toàn thành phố vận động, tiếp nhận trên 75 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo. Từ các nguồn quỹ huy động được, hỗ trợ xây dựng 618 nhà Đại đoàn kết, sữa chữa 18 căn, trao 360 xe đạp, 1.200 thẻ bảo hiểm y tế…; chăm lo Tết cho người nghèo, hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, người dân bị ảnh hưởng thiên tai, hỏa hoạn được 47.998 trường hợp... Từ đó góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2023, TP. Châu Đốc không còn hộ nghèo, phấn đấu cuối năm 2024 không còn hộ cận nghèo.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã hiệp thương cử 65 vị là Ủy viên UBMTTQVN TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2024 - 2029) và bầu 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Ông Huỳnh Chí Oanh được đại hội hiệp thương tái cử Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP. Châu Đốc phấn đấu hàng năm, mỗi khóm, ấp có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 60 tỷ đồng (gồm tiền và hiện vật quy thành tiền), trong đó hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 300 căn nhà cho đối tượng an sinh… Hàng năm, vận động thực hiện ít nhất 1 công trình an sinh xã hội; UBMTTQVN thành phố lựa chọn 2 nội dung giám sát phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện; 100% mặt trận xã, phường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao hỗ trợ cho TP. Châu Đốc 10 căn nhà trị giá 500 triệu đồng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi trao bức trướng cho đại hội

Ủy viên UBMTTQVN TP. Châu Đốc khóa XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029) ra mắt đại hội

Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Huỳnh Chí Oanh tặng hoa cho các thành viên không tái cử nhiệm kỳ mới

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Lãnh đạo TP. Châu Đốc trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp đại hội, UBMTTQVN tỉnh An Giang trao hỗ trợ cho TP. Châu Đốc 10 căn nhà trị giá 500 triệu đồng và Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029). Thành ủy Châu Đốc tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”; UBND thành phố trao Giấy khen cho 25 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác vận động, đóng góp, hưởng ứng tích cực các phong trào, cuộc vận động do UBMTTQVN thành phố (nhiệm kỳ 2019 – 2024) phát động.

UBMTTQVN TP. Châu Đốc tiếp nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Cũng tại đại hội, UBMTTQVN TP. Châu Đốc đã tiếp nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP. Châu Đốc để thực hiện chăm lo các hoạt động an sinh xã hội, với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng.

THU THẢO