Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh

15/01/2019 - 08:00

 - Đó là mục tiêu của Điện lực Châu Phú (Công ty Điện lực An Giang) trong những tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Theo đó, Điện lực Châu Phú nỗ lực đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của người dân.

A A

Điện lực Châu Phú nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ Cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Tính đến tháng 11-2018, Điện lực Châu Phú đã phát triển mới 235 khách hàng, nâng tổng số khách hàng của đơn vị lên 4.502 hộ. Trong đó khách hàng sinh hoạt là 2.978 hộ và khách hàng ngoài sinh hoạt là 1.524 hộ. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhân dân. Đến cuối tháng 11-2018, Điện lực Châu Phú đã tiết kiệm 3.446.944 kWh, góp phần vào mục tiêu sử dụng tiết kiệm điện năng theo chủ trương của ngành điện.

Trong công tác quản lý kỹ thuật, kỹ thuật an toàn, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, Điện lực Châu Phú cũng có nhiều nỗ lực. Đơn vị đã triển khai thực hiện kế hoạch giảm tiêu thụ điện năng, giảm sự cố, củng cố hành lang an toàn lưới điện cao áp và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong năm 2018. Đồng thời, triển khai các công trình đầu tư xây dựng sửa chữa lưới điện năm 2018, trong đó ưu tiên giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy. Chương trình đầu tư đảm bảo tiêu chuẩn N-1 (đảm bảo nguồn dự phòng cho đường dây, không làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng) tại các khu vực phụ tải trọng điểm lưới điện 22kV theo kế hoạch.

Điện lực Châu Phú thực hiện phương án vận hành ổn định bù nguồn công suất phản kháng trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý, tránh tình trạng dư thiếu bù vào các ngày nghỉ, lễ, Tết. Tiếp tục duy trì thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, như: kiểm tra đo tải hoán chuyển các máy biến áp non tải, cân pha san tải các tuyến đường dây, các trạm biến áp vận hành lệch pha; phát quang lưới điện… Với các biện pháp kỹ thuật trên, Điện lực Châu Phú đã đảm bảo tốt nhu cầu cung cấp điện tại địa phương, duy trì lưới điện vận hành an toàn, liên tục.

Với mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do công ty giao nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, Điện lực Châu Phú phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh (SXKD) điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng; đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, không có tai nạn, cháy nổ; đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động; đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ mới và công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động SXKD của đơn vị, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí; trang bị đầy đủ thiết bị có tính năng mới, hiện đại; giữ vững sự đoàn kết và tiếp tục cải tiến phương thức điều hành hiệu quả để đáp ứng yêu cầu SXKD; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị của EVN, SPC; không để phát sinh vị trí nguy hiểm trên lưới điện và phát sinh vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp…

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Điện lực Châu Phú sẽ thường xuyên theo dõi nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu và kế hoạch được Công ty Điện lực An Giang giao. Đồng thời, theo dõi sát công suất/sản lượng điện nhận và có kế hoạch điều tiết hợp lý. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch cung cấp điện ổn định trong các tình huống bất thường, thiếu nguồn, các dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng. Thực hiện các đề án, chương trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện của EVN, SPC. Thường xuyên kiểm tra (nhất là kiểm tra hiện trường) để nâng cao ý thức chấp hành các quy trình kỹ thuật an toàn, trang bị bảo hộ lao động, tăng cường công tác huấn luyện về kiến thức an toàn cho công nhân và bộ máy làm công tác an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng với các chỉ tiêu cụ thể: tiếp cận điện năng, phục hồi cấp điện sau sự cố, thông báo ngừng giảm cung cấp điện…

Với những nỗ lực của đội ngũ quản lý, cán bộ, công nhân của đơn vị, Điện lực Châu Phú sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo hình ảnh đẹp về ngành điện trong nhận thức của toàn xã hội.

MINH QUÂN