Phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi đã làm thay đổi nhận thức của nông dân Tân Châu

20/09/2019 - 15:47

 - Đó là khẳng định của Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài tại Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi thị xã lần thứ IX, giai đoạn 2016 – 2019 tổ chức vào sáng 20-9.

A A

Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài trao giấy khen của UBND thị xã cho các tập thể xuất sắc, tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài đã biểu dương những nhân tố tích cực, tiêu biểu trong phong trào sản xuất- kinh doanh giỏi ở địa phương.

Bí thư Thị ủy Tân Châu cho rằng, phong trào sản xuất- kinh doanh giỏi đã làm thay đổi nhận thức của nông dân Tân Châu. Qua đó, mong muốn trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới bà con nông dân thị xã cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào.

Hơn hết, cần nhận thức đúng đắn hơn nữa mô hình kinh tế hợp tác, để cùng nhau thực hiện tốt hơn các giải pháp hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển.

Đồng thời, đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân, nhằm tổ chức lại sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu…

MINH HIỂN