Phụ nữ huyện Châu Phú may 10.000 khẩu trang vải phát miễn phí

22/03/2020 - 14:59

 - Góp sức vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Phú (An Giang) đã hình thành 10 tổ may khẩu trang vải tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

A A

Từ nguồn vận động xã hội hóa, 10 tổ may dự kiến may khoảng 10.000 khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân.

Bên cạnh việc hỗ trợ các tổ may khẩu trang hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Phú còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

MỸ LINH