Phú Tân: Lấy chất lượng làm trọng tâm trong xây dựng các danh hiệu văn hóa

20/02/2020 - 06:59

 - Huyện Phú Tân (An Giang) vừa tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Dịp này, UBND huyện Phú Tân khen thưởng 48 tập thể, 134 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào.

A A

Khen thưởng các cá nhân, tập thể tích cực trong thực hiện các phong trào

Huyện Phú Tân hiện có trên 36.000 hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” (chiếm 67,16%); 88 ấp văn hóa (chiếm 100%); duy trì 13 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Năm 2020, bên cạnh phát động thi đua các nội dung của phong trào đã nêu, huyện đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa, lấy chất lượng làm trọng tâm.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội sẽ phát huy vai trò, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các chính sách của nhà nước…

MỸ HẠNH