Quá trình hình thành chủ trương chiến lược Xuân Mậu Thân 1968

26/01/2023 - 07:45

Chủ trương của Đảng và Bác Hồ mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là nhằm giáng một đòn quyết liệt vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ và mở ra một giai đoạn mới “vừa đánh, vừa đàm”.

A A

Ta kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao, tạo ra sức mạnh tổng hợp để giành chiến thắng.

Theo TTXVN

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong