Quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

28/11/2023 - 09:46

 - Sáng 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu địa phương.

Quang cảnh điểm cầu An Giang

Điểm cầu An Giang, do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ chủ trì. Cùng tham dự có lãnh đạo sở, ban, ngành phụ trách công tác dân chủ tại đơn vị. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu cấp huyện trong tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo phòng, ban chuyên môn phụ trách công tác dân chủ tại đơn vị; lãnh đạo UBND cấp xã và công chức được giao nhiệm vụ theo dõi lĩnh vực này.

 Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan.

Luật được ban hành năm 2022, gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

GIA KHÁNH