Quyết định mới của Tổng thống Ukraine Zelensky

09/12/2023 - 18:45

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine về việc áp dụng hoặc sửa đổi các biện pháp trừng phạt đối với 185 cá nhân và 181 pháp nhân.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, sắc lệnh số 813/2023 của Tổng thống Ukraine đã được công bố trên trang web của tổng thống.

Theo các phụ lục kèm theo quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong thời hạn 10 và 5 năm.

Trong số 181 thực thể bị trừng phạt theo sắc lệnh nói trên, có 169 thực thể được thành lập ở Nga. Việc kiểm soát việc thực hiện các quyết định liên quan được giao cho Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trước đó, vào cuối tháng 11, ông Zelensky đã ký hai sắc lệnh để thực thi quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 147 cá nhân và 303 thực thể có liên quan đến Nga.

Theo TƯỜNG MINH (Pháp luật Việt Nam)