Ra mắt mô hình sinh kế “Tổ Hợp tác xe ôm” ở Mỹ Hòa Hưng

24/11/2023 - 17:31

 - Chiều 24/11, UBND xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và xã hội TP. Long Xuyên ra mắt mô hình sinh kế “Tổ Hợp tác xe ôm” cho 30 gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở địa phương.

Các thành viên “Tổ Hợp tác xe ôm” được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện và lái xe an toàn

Theo đó, có 30 thành viên “Tổ Hợp tác xe ôm” được trao môtô. Tổng kinh phí dự án “Tổ Hợp tác xe ôm” trị giá hơn 968 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 574 triệu đồng; hộ dân đối ứng 394 triệu đồng.

Khi tham gia mô hình, các thành viên “Tổ Hợp tác xe ôm” sẽ được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện và lái xe an toàn.

NGUYỄN HƯNG