Sản xuất phim phóng sự thúc đẩy Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam

14/11/2021 - 14:01

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã ban hành Quyết định số 2716/QĐ-BVHTTDL về việc sản xuất phim phóng sự đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

A A

Theo quyết định, để thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Hợp tác quốc tế sản xuất 1 bộ phim phóng sự về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam để trình chiếu, phổ biến tại các hội nghị liên quan.

Một tiết mục trong Tuần lễ Văn hóa Việt Nam của sinh viên Việt Nam tại Nga. (ảnh: NAM ĐÔNG)

Nội dung phim sẽ giới thiệu những thành tựu đạt được trong công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam thời gian qua và phổ biến về Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Phim có thể được trình chiếu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào cuối năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức, đồng thời sẽ chiếu tại các hội nghị, sự kiện liên quan khác, kết hợp phổ biến trên các websites của Bộ và một số đơn vị.

Đồng thời, Bộ giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất phim phóng sự về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

Theo KHÁNH NGUYÊN (Báo Nhân Dân)