Sáp nhập Chi bộ Ban Dân vận và Chi bộ UBMTTQVN huyện Tri Tôn

25/05/2020 - 05:12

 - Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ và công bố sáp nhập Chi bộ Ban Dân vận và Chi bộ UBMTTQVN huyện thành Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn.

A A

Theo đó, điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Phan Thành Thường giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn (thời hạn 5 năm).

Đối với Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy, sau khi sáp nhập có 13 đảng viên; đồng chí Chau Danh được chỉ định làm Bí thư, đồng chí Trịnh Văn Thẳng làm Phó Bí thư Chi bộ.

N.C