Tân Châu tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

12/07/2019 - 07:52

 - TX. Tân Châu vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thứ II-2019. Đại hội đã hiệp thương chọn 17 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự bị tham dự đại hội tỉnh.

A A

Ông Men Phol Ly, Trưởng ban Dân tộc tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

]Đại hội được nghe nhiều tham luận hay, phản ánh cách làm sáng tạo của đồng bào dân tộc trong các phong trào do địa phương phát động như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào chăm lo sức khỏe cho người nghèo; thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện… Đại hội đã thông qua quyết tâm thư, nêu quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MINH HIỂN