Tăng cường giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, sinh viên

10/08/2022 - 07:24

 - Thực hiện việc đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, Đoàn Trường Đại học An Giang (ĐHAG), Hội Sinh viên Trường ĐHAG đã có nhiều hoạt động đổi mới và sáng tạo, đa dạng nhiều hình thức để đoàn viên, sinh viên tham qua. Qua đó, các em được tự trau dồi bản thân, có ước mơ, hoài bão và động lực để học tập và phát triển bản thân ngày một tốt hơn.

A A

Theo Đoàn Trường ĐHAG, tổng số đoàn viên trong toàn trường là 7.389, hội viên là 7.340, đảng viên đang sinh hoạt Đoàn là 154 phân bổ trong 188 chi đoàn. Đây là lực lượng đoàn viên tri thức trẻ nòng cốt, góp phần vào sự phát triển của Trường ĐHAG nói riêng và tỉnh nhà nói chung. Do vậy, việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng là điều hết sức quan trọng.

Nhiệm kỳ qua (2019-2022), Ban Thường vụ Đoàn Trường đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 8.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên; phát động và tham gia cuộc thi trực tuyến trên internet “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025” do Tỉnh đoàn tổ chức với hơn 2.000 đoàn viên, sinh viên tham gia.

Đoàn Trường tổ chức cho đoàn viên, sinh viên đăng ký học tập và làm theo Bác với các chuyên đề hàng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai việc học tập 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên với nhiều hình thức đa dạng và đầy sức hút. Đồng thời, nhân rộng hình thức thi, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Việt Nam trên internet để tiếp cận đến đông đảo đoàn viên, sinh viên tuyên dương và phát huy các gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Song song đó, Đoàn trường thường xuyên tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, các đợt sinh hoạt chính trị, các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích văn hóa gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm...

Theo Đoàn trường ĐHAG, công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, sinh viên bên cạnh những thuận lợi là những khó khăn đặc thù, do bối cảnh trong những năm tới, đoàn viên, sinh viên của trường chủ yếu thuộc thế hệ tiếp cận với khối lượng lớn thông tin từ rất sớm và đang chịu sự chi phối mạnh mẽ của thông tin trên internet (mạng xã hội), trong đó không ít thông tin xấu, độc, thông tin không chính thống...

Mặt khác, do tác động của đại dịch COVID-19, mặt trái của mạng xã hội và kinh tế thị trường, khoảng cách giữa kỹ năng của sinh viên và nhu cầu của thị trường lao động... sẽ làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên. Từ đó, đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và phong trào sinh viên phải có nhiều giải pháp quyết liệt hơn, trang bị cho đoàn viên, sinh viên “sức đề kháng”, đủ bản lĩnh vượt qua thông tin xấu, độc.

Cùng với đó, tạo ra nhiều sân chơi trực tuyến, tạo các chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho đoàn viên. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động phù hợp với nguyện vọng của đoàn viên, trong đó tăng cường tuyên truyền giáo dục lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ.

Sắp tới, Đoàn Trường ĐHAG tiếp tục tổ chức và phát động triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022 gắn với đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, vận động đoàn viên, sinh viên tích cực đăng tải trên mạng xã hội những hành động, câu chuyện đẹp mỗi ngày, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

Chia sẻ các sản phẩm truyền thông về ứng xử văn minh của đoàn viên, sinh viên khi tham gia mạng xã hội, duy trì chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ĐHAG”, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giao lưu, tuyên dương với các tấm gương học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện; phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động góp phần hình thành văn hóa đọc trong đoàn viên, sinh viên.

Đoàn trường sẽ triển khai kế hoạch “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch”. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận cho thanh niên trường học, chú trọng nắm bắt qua mạng xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức của đoàn viên, sinh viên về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động trực tuyến, các sản phẩm truyền thông hiện đại...

NGỌC GIANG

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu