Tăng cường tố chất văn hóa và phát triển con người trong chương trình mới

11/08/2022 - 09:51

Theo Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, văn hoá học đường đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự phát triển của khoa học - công nghệ, môi trường văn hoá. Tuy nhiên, những vấn đề này sẽ được khắc phục trong việc đổi mới dạy và học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

A A

Văn hóa học đường trở thành một vấn đề đặc biệt quan trọng trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ảnh: AP

Theo đánh giá của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, do tác động của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học - công nghệ, môi trường văn hóa, xã hội thay đổi, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đối với văn hóa học đường, như biểu hiện thiếu trung thực trong học tập, giảng dạy, kiểm tra, thi cử và nghiên cứu khoa học; bạo lực học đường; sự thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của một bộ phận học sinh và của số ít giáo viên…

Bên cạnh đó theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh cho biết: “Những tồn tại, hạn chế trong xây dựng văn hóa học đường hiện nay như: Việc tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành Giáo dục ở một số địa phương, cơ sở giáo dục còn hình thức; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong trường học thiếu chặt chẽ; cơ sở vật chất nhiều nơi còn thiếu thốn; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa học đường ở một số nơi còn khô cứng, thiếu hấp dẫn…”. 

Trước thực trạng đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, với việc triển khai giáo dục hiện nay, ngành giáo dục lấy việc dạy người làm nội dung trọng tâm và ưu tiên thì vấn đề văn hóa học đường càng trở thành một vấn đề đặc biệt quan trọng.

Bộ trưởng cho biết: “Ngành giáo dục và đào tạo đã rất chú ý đến vấn đề này và đã triển khai nhiều hoạt động, nhiều chính sách có liên quan. Trong đó, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 là một giải pháp toàn diện để tăng cường tố chất văn hóa và phát triển con người”.  

Ở góc độ văn hoá trong trường học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng có hai phương diện rất quan trọng: Trường học có vai trò trong việc tạo dựng ra các giá trị văn hóa và trường học cần phải thiết lập, củng cố và hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử. Bộ GD&ĐT đã tham mưu cho Chính phủ trong việc chuẩn bị và ban hành.  

Ngày 1/6/2022 vừa qua Thủ tướng đã ký Chỉ thị về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trong thời gian sắp tới bằng nhiều chính sách. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn hy vọng với việc triển khai nhiều nội dung của Chỉ thị này sẽ tạo ra được những sự chuyển biến tốt trong văn hoá học đường. Trong đó thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về quy tắc ứng xử trong trường học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định ngành giáo dục luôn đề cao vai trò gương mẫu, dẫn dắt của nhà giáo. Đây là một điều có tính chất quan trọng, vì học sinh luôn luôn làm theo các tấm gương của những người thầy, những vấn đề giáo dục về kỹ năng, ứng xử, vấn đề phát triển thư viện trường học, văn hóa đọc...  

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động nhằm từng bước tạo dựng một văn hóa học đường lành mạnh, tốt đẹp, để đào tạo một thế hệ người với những giá trị như sự lương thiện, nhân ái, yêu nước, trung thực… 

Theo L.V (Báo Tin Tức)

 

tu-van-tuyen-sinh