Tập đoàn Lộc Trời xác lập 3 kỷ lục Việt Nam

14/12/2023 - 08:29

 - Trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 (diễn ra từ ngày 11 – 14/12), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã công bố xác lập 3 kỷ lục Việt Nam cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, nâng số kỷ lục Việt Nam mà công ty đang sở hữu lên 4 kỷ lục.

Trao 3 kỷ lục Việt Nam cho Tập đoàn Lộc Trời

Mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP của Tập đoàn Lộc Trời

VietKings đã trao 3 kỷ lục mới cho Tập đoàn Lộc Trời, gồm: Doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận SRP100 trong 4 năm liên tiếp (từ 2020 – 2023) về áp dụng tiêu chuẩn canh tác lúa bền vững SRP; doanh nghiệp có số lượng huấn luyện viên SRP (SRP Authorized Trainer) nhiều nhất Việt Nam (125 người); doanh nghiệp có tổng diện tích vùng liên kết sản xuất lúa năm 2024 lớn nhất Việt Nam (256.000ha). Những kỷ lục này là dấu ấn ghi nhận nỗ lực của Lộc Trời trong hành trình thực hiện sứ mệnh “Cùng nông dân phát triển bền vững” trong suốt 30 năm vừa qua.

Từ năm 2015, Lộc Trời gia nhập SRP (Sustainable Rice Platform), tiên phong áp dụng quy trình canh tác lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP – bộ tiêu chí cho sản xuất lúa gạo uy tín trên thế giới. Lộc Trời là đơn vị duy nhất trên thế giới đạt 100 điểm tối đa của tiêu chuẩn SRP trong 4 năm liên tục.

Cùng với áp dụng quy trình canh tác SRP trên diện tích lớn, Lộc Trời còn phối hợp Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) tổ chức đào tạo “Huấn luyện viên được SRP ủy quyền” (SRP Authorized Trainer) cho 125 nhân sự thuộc hệ sinh thái Lộc Trời từ năm 2019 - 2022. Các nhân sự sau khi hoàn thành khóa học được chính thức công nhận là huấn luyện viên SRP quốc tế, có thể trực tiếp tham gia tập huấn cho nông dân tham gia mô hình SRP100.

Đối với kỷ lục “Doanh nghiệp có tổng diện tích vùng liên kết sản xuất lúa năm 2024 lớn nhất Việt Nam (256.000ha)”, được hình thành với nỗ lực và quyết tâm lớn của Lộc Trời. Với diện tích liên kết trên 250.000ha, đội ngũ “3 cùng” của Tập đoàn Lộc Trời đang sát cánh với trên 200.000 nông hộ vùng ĐBSCL.

Năm 2015, Tập đoàn Lộc Trời được VietKings trao kỷ lục Việt Nam: Doanh nghiệp có lực lượng cùng nông dân ra đồng lớn nhất Việt Nam (1.200 người).

NGÔ CHUẨN