Tập đoàn Nam Việt vẫn duy trì sản xuất trong mùa dịch

24/04/2020 - 15:01

 - Ông Doãn Tới, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt cho biết, trong dịch bệnh Covid-19, tập đoàn vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tốt, đúng khuyến cáo của các ngành chức năng.

A A

Tập đoàn Nam Việt vẫn duy trì sản xuất trong mùa dịch

Hiện nay, trước bối cảnh xuất khẩu gặp khó, mỗi tuần các nhà máy của tập đoàn duy trì hoạt động sản xuất từ 4 – 5 ngày (trước đây 6 ngày/tuần). Đơn giá sản xuất tại các công đoạn của công nhân… vẫn không thay đổi, chỉ giảm số ngày làm trong tuần.

Cụ thể, nếu trước đây bình quân mỗi tháng, công nhân làm đủ ngày, đạt thu nhập 7 – 10 triệu đồng, nay thu nhập giảm còn 5  - 7 triệu đồng/tháng. Bên cạnh việc duy trì sản xuất, tập đoàn đã cơ cấu lại thị trường xuất khẩu để giảm thiểu rủi ro.

Tập đoàn Nam Việt vẫn duy trì sản xuất trong mùa dịch

Năm 2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của tập đoàn đạt trên 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt trên 797 tỷ đồng, giải quyết cho 6.000 lao động...

MINH HIỂN