Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Ô Long Vĩ

25/10/2019 - 08:16

 - Chiều 24-10, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Châu Phú tổ chức thẩm định, công nhận kết quả đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của xã Ô Long Vĩ.

A A

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Ô Long Vĩ đã đạt 19/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; 100% tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên 50% tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Hiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 45,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 3,81%; trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát, 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh...

MỸ LINH