Thẩm tra phân loại đơn vị hành chính huyện Tri Tôn đạt loại I

19/09/2023 - 15:50

 - Ngày 19/9, Ban Pháp chế HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp với các ngành có liên quan để thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan; Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Minh Giang tham dự.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Sấm trao đổi tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất với nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính huyện từ đơn vị hành chính loại II lên đơn vị hành chính loại I.

Qua thống kê, tổng hợp, thẩm định cách tính điểm và đối chiếu với các quy định hiện hành, huyện Tri Tôn đạt 76,53/75 điểm theo tiêu chí đơn vị hành chính  huyện loại I. Về quy mô dân số, huyện có 170.791 người, diện tích tự nhiên 600,23km2.

Huyện có 3 thị trấn và 12 xã, trong đó 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã biên giới. Huyện có tỷ lệ tự cân đối thu chi ngân sách dưới 40%; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế trên 50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 41,81%; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của huyện Tri Tôn chiếm 8,65%; tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số chiếm 35,58%...

Ban Pháp chế HĐND huyện Tri Tôn đề nghị Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn và bộ phận chuyên môn của HĐND, UBND huyện chỉnh sửa các tờ trình, báo cáo giải trình và nghị quyết theo đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, tiếp tục liên hệ với các sở, ngành tỉnh hỗ trợ thực hiện các bước tiếp theo để huyện Tri Tôn đạt tiêu chí đơn vị hành chính loại I.

N.C