Thêm 12 hộ ở Phú Tân được trao dê giống sinh sản để chăn nuôi giảm nghèo

06/12/2023 - 17:31

 - Ngày 6/12, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) phối hợp UBND xã Long Hòa tổ chức trao dê giống sinh sản thuộc Dự án sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tại Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Bàn giao dê giống sinh sản cho các hộ được xét duyệt trong dự án

Thực hiện dự án này, có 12 hộ tham gia, gồm: 1 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo và 2 hộ mới thoát nghèo của xã Long Hòa, mỗi hộ được nhận 10 con dê giống. Mức hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo 25 triệu đồng, riêng hộ mới thoát nghèo là 20 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện dự án nuôi dê sinh sản trên 713 triệu đồng, trong đó, kinh phí từ ngân sách Nhà nước 341 triệu đồng, hộ dân đối ứng trên 372 triệu đồng.

Các hộ sẽ thực hiện dự án trong thời gian 18 tháng, sau khi xuất bán, người dân tham gia trả 20% mức vốn hỗ trợ. Ngoài ra, UBND xã tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đơn vị thu mua với hộ chăn nuôi để tiêu thụ sản phẩm; những hộ có kinh nghiệm lâu năm sẽ tham gia cộng đồng để dẵn dắt, chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ mới thực hiện mô hình.

MỸ HẠNH