Thoại Sơn xây đắp khối đại đoàn kết

21/05/2024 - 06:15

 - Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chức năng, vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Giữ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ của đất nước...

Hàng năm, nhân ngày lễ trọng của tôn giáo, dân tộc, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà cho các điểm lễ, cơ sở thờ tự; họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân với nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, nhà hảo tâm và doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến đóng góp cho sự phát triển chung của huyện.

5 năm qua, MTTQ các cấp vận động (kể cả tiền và hiện vật) gần 136 tỷ đồng, đạt 301,7%, (tăng gần 1,5 lần so nhiệm kỳ trước). Qua đó, chi hơn 135 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; tặng quà, hỗ trợ học sinh, hỗ trợ khám, chữa bệnh và an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn… Bên cạnh đó, MTTQ phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, ủng hộ an sinh xã hội nhiệm kỳ qua

Điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giúp tình làng nghĩa xóm được gắn kết chặt chẽ hơn. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, MTTQ các cấp huyện Thoại Sơn phối hợp vận động xây dựng 49 cây cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí 26,2 tỷ đồng.

Trong đó, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp gần 8,5 tỷ đồng,  ngân sách huyện hỗ trợ 2 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 14/14 xã duy trì, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 3/3 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, MTTQ các cấp phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, tôn giáo, dân tộc ủng hộ hơn 3,9 tỷ đồng, hỗ trợ trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch và các đối tượng bị ảnh hưởng. Đồng thời, thực hiện mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “ATM gạo miễn phí”, kịp thời chăm lo cho bà con nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, MTTQ phát huy vai trò xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khi phối hợp tổ chức “Diễn đàn cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Đây được xem là mô hình mới, nổi bật của huyện Thoại Sơn, tạo sự phấn khởi, đồng tình, ủng hộ, tham gia đông đảo của Nhân dân; là cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân, góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

MTTQ các cấp phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội. Kết quả 5 năm, toàn huyện giám sát 543 cuộc. Việc thực hiện quy chế dân chủ ngày càng đi vào nền nếp, nhận thức về quy chế dân chủ ở cơ sở của cả hệ thống chính trị và Nhân dân ngày càng nâng cao.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đánh giá, MTTQ và các tổ chức thành viên ở huyện Thoại Sơn nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Mặt trận thực sự là “mái nhà chung” của tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân ở địa phương. Nhiệm kỳ 2024 - 2029, địa phương quan tâm và có những phương pháp phù hợp, sáng tạo để công tác tuyên truyền, vận động được triển khai kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp từng nhóm đối tượng, tránh dàn trải hoặc chồng chéo.

Cùng với đó, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, phù hợp nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Triển khai chặt chẽ, đúng quy định công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy tốt vai trò trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. MTTQ từ huyện đến cơ sở cần thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

PHƯƠNG LAN