Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

11/10/2021 - 16:24

 - Chiều 11-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chủ trì.

A A

Quang cảnh điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì. Cùng tham dự có lãnh đạo các cơ quan, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, sở, ban, ngành tỉnh; 85 điểm cầu cấp huyện, xã trong tỉnh,  với gần 1.600 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (diễn ra từ ngày 4-10 đến 7-10 tại Hà Nội). Theo đó, sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 4 hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị trung ương.

  Hội nghị cũng đã thông tin, báo cáo một số vấn đề về thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước 2022, kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm (2022 – 2024) và lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định những điều đảng viên không được làm..

Kết luận buổi thông tin nhanh, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương… tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị và gửi thông báo nhanh đến các cấp ủy; tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII. Đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền nhanh, kịp thời, chất lượng các nội dung trên, tạo sự lan tỏa rộng khắp, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội để thống nhất ý chí và hành động. Trước mắt, tập trung tuyên truyền 2 nhóm vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, đối ngoại… năm 2021 và phương hướng năm 2022; vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong tháng 10…

Tin, ảnh: GIA KHÁNH