Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Apple Tim Cook

16/04/2024 - 14:07

Sáng 16/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook.

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook phát biểu.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook. 

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook tham quan Trụ sở Chính phủ. 

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook tham quan Trụ sở Chính phủ.

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook.

Theo TTXVN